Věkem podmíněná makulární degenerace - VPMD

VPMD  je onemocnění se vyskytuje ve středního avyššího věku, vyskytuje se u pacientů nad 45 let. Postihuje makulu - žlutou skvrnu sítnice - místo nejostřejšího vidění. Poškození vzniká následkem porušené rovnováhy metabolizmu sítnice.

VPMD se rychle dostává mezi hlavní příčiny ztráty zraku v populaci starší 50 let. V České republice je postiženo na 500 000 lidí.


VPMD se dělí na 2 základní typy:

1.Suchá forma /atrofická/ - častější - 85 %

Včasná fáze začíná poškozením pigmentové vrstvy sítnice, která zabezpečuje metabolizmus sítnice, následně se v sítnici hromadí a ukládají "odpadové" látky ve formě tzv. drúz. Ke ztrátě vidění dochází pomalu, /několik měsíců až let/postupně dochází k odumření smyslových buněk sítnice v oblasti žluté skvrny,tzv.geografická atrofie.

2.Vlhká forma - 15%

Postupuje rychleji, ztráta vidění je výraznější. Je způsobena přerůstáním nových cév pod sítnici, které postupně začínají prosakovat a tím způsobí otok nebo krvácení, které se postupně hojí jizvou.

Rizikové faktory

 • výskyt tohoto onemocnění v rodině

 • věk
 • kouření - 2x vyšší riziko rozvoje VPMD

 • nadváha
 • nesprávná výživa nedostatek ovoce a zeleniny /vitamínů, minerálů / nadbytek tuků

 • vysoký krevní tlak
 • nadměrná expozice slunečnímu záření

 • světlá barva očí

Příznaky:

Snížení centrální zrakové ostrosti /vidíte obrysy obličeje, ale detaily jsou rozmazané/, potíže při čtení, porucha barevného vidění. U vlhké formy se dostaví nejdříve deformace a zvlnění obrazu, později výpadek "skotom" v centru. Periferní vidění není postiženo, orientace v prostoru je zachována.

Vyšetření:

Základní oční vyšetření /zraková ostrost, přední segment, vyšetření očního pozadí po rozkapání/

Speciální vyšetření: FAG - fluorescenční angiografie - aplikace kontrastní látky do žíly a následně sledování průtoku barviva sítnicovými cévami. Za normálních okolností barvivo z cév neprosakuje, u VPMD dochází k prosakování z novotvořených cév. OCT vyšetření - optická koherentní tomografie - detekuje jednotlivé vrstvy sítnice /změny tloušťky a složení/

Léčba:

Suchá forma:podpůrná trvalá léčba pomocí doplňků stravy s obsahem luteinu, zeaxantinu, vitamínu A a E, selénu a zinku. Jsou volně prodejné v lékárně. Samozřejmě pravidelné očník ontroly, dodržování životosprávy a samokontroly Amslerovou mřížkou. Žádná jiná možnost zatím neexistuje. V pokročilé fázi nemoci pacientovi doporučíme speciální optické pomůcky /lupy, dalekohledové systémy/ Léčba vlhké formy spočívá v aplikaci látek působících proti růstovému faktoru, aplikuje se dosklivce, ev.fotodynamická terapie.

Rady pacientům:


 • pokud je vám více než 50 let, navštěvujte pravidelně svého očního lékaře, při výskytu VPMD v rodině i     dříve

 • nekuřte
 • dbejte na životosrávu, zdravé jídlo a pohyb

 • hlídejte si krevní tlak
 • chraňte své oči před nadměrným slunečním zářením, noste sluneční brýle

Amslerova mřížka


 • Testujte se v dobře osvětlené místnosti, ze vzdálenosti 30 cm

 • Nasaďte si čtecí brýle, pokud je nosíte

 • Vyšetřujte každé oko zvlášť
 • Soustřeďte se na nepravidelnosti, zvlnění nebo chybění čtverečků. Pokud zaznamenáte jakékoliv změny, objednejte se k očnímu vyšetření.